Het toekomstprofiel

De methode

Iedere complexe uitdaging kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. We onderscheiden twee richtingen:

 • Top-down of Bottom-up. Komt de verandering die nodig is om een vraagstuk op te lossen vanuit een top-down gemaakte keuze of vanuit een bottom-up initiatief?
 • Publiek of Privaat. Ligt de nadruk om tot een oplossing te komen bij publieke of private organisaties of personen?

Zo ontstaan vier kwadranten. Ieder kwadrant biedt een perspectief op waar de sleutel tot de oplossing ligt. Deze vier perspectieven zijn:

 • Overheid (publiek, top-down). Het beleid, de wetten en keuzes van de overheid en private instellingen bepalen de richting voor een oplossing.
 • Bedrijfsleven (privaat, top-down). De praktische keuzes en daden van het bedrijfsleven geven de eerste invulling aan de oplossing van een vraagstuk.
 • Vernieuwers (privaat, bottom-up). De nieuwe ideeën, innovaties en het onderzoek van starts-ups, universiteiten en andere vernieuwers beginnen met het oplossen van een vraagstuk.
 • Wijzelf (publiek, bottom-up). De keuzes en daden en het activisme van alledaagse mensen bepalen de richting van oplossingen rondom een vraagstuk.

De grote uitdagingen waar Nederland voor staat kunnen we oplossen als de vier perspectieven met elkaar in balans zijn en elkaar versterken. Vernieuwers bedenken oplossingen die het bedrijfsleven kunnen versterken. Mensen dwingen de overheid tot het maken van keuzes. De overheid schept kaders voor de vernieuwers om succesvol te zijn.

Ieder individu of iedere organisatie heeft een bewuste of onbewuste voorkeur voor een van de perspectieven. Deze voorkeur kan per uitdaging verschillen. Dit noemen we jouw toekomstprofiel. We bieden je een aantal gereedschappen om dat toekomstprofiel in kaart te brengen.

De methode, uitdagingen en perspectieven zijn ontwikkeld op basis van een onderzoek onder ruim duizend mensen. We beschrijven dit proces in de colofon.

Tien thema’s voor de toekomst

Gelijkheid
Economie
Klimaat
Werk
Onderwijs

Zorg
Wonen
Wereld
Voedsel
Water

Gelijkheid

Economie

Klimaat

Werk

Onderwijs

Zorg

Wonen

Wereld

Voedsel

Water

Deze tien thema’s werden genoemd als de meest urgente door de deelnemers aan het onderzoek naar een toekomstvisie voor Nederland.

Aan de slag met je toekomstprofiel

Jouw toekomstprofiel geeft inzicht in jouw rol in het vormgeven van de toekomst.

 • Is overheid dominant, dan kun je helpen de lange lijnen uit te zetten, bijvoorbeeld in je woonplaats of organisatie.
 • Is bedrijfsleven dominant, dan zie je mogelijkheden om op een praktische manier mensen en middelen in te zetten op weg naar de toekomst.
 • Is vernieuwers dominant, dan heb je gevoel voor veranderingen en innovatie die kunnen helpen de uitdagingen te overwinnen.
 • Zijn tot slot wijzelf dominant, dan kun je een rol spelen in het mobiliseren en meenemen van mensen in de verandering.

Het is goed te onthouden dat je er niet alleen voor staat. Nodig je familie, vrienden en collega’s uit om ook een toekomstprofiel te maken en ga hierover het gesprek aan.

 • Deelt iemand jouw perspectief op een uitdaging? Bespreek met elkaar wat er in jullie omgeving moet gebeuren om vanuit dit perspectief het verschil te maken. Bijvoorbeeld ‘overheid’ en ‘onderwijs’: hoe kunnen jullie in je organisatie richting geven aan kwaliteitsonderwijs dat een bijdrage levert aan de maatschappij?
 • Heeft iemand juist een ander perspectief op een uitdaging? Leer van elkaars perspectief. Welke kansen liggen er als je een probleem van een andere kant benadert?

Ontbreekt een perspectief in jouw toekomstprofiel? Lees een boek of kijk een documentaire die geschreven is vanuit dat perspectief of haak aan bij een activiteit. Niet alleen leer jij daarvan, maar je kunt ongetwijfeld ook iets waardevols toevoegen.

Haal meer uit je toekomstprofiel

We geloven dat in een land als Nederland op iedere vraag een antwoord te vinden is als de juiste mensen en organisaties bij elkaar komen. Van stadhuis tot start-up en van buurthuis tot boardroom, overal wordt gewerkt aan oplossingen. Dappere ondernemers, slimme studenten, actieve ouderen, energieke werknemers en werkgevers … samen ontwikkelen we nieuwe ideeën, geven bewezen oplossingen vrij baan, versterken en versnellen dat wat succesvol is en helpen mensen in alle openheid te leren van elkaar.

Deze methode is bedoeld om de beweging verder te helpen. De ambitie? Een eerlijkere, groenere en duurzamere wereld én het vergroten van het vermogen van Nederland om duurzame oplossingen te vinden voor complexe problemen.

Wil je daaraan bijdragen, neem dan contact op met Stichting 2030. We kunnen je op deze manieren helpen:

 • Heb je een specifieke uitdaging of idee? We brengen je graag in contact met mensen die vanuit hun expertise daar een bijdrage aan kunnen leveren.
 • Met je organisatie in beweging komen? Sluit aan bij ons innovatieprogramma. We doen je graag een passend voorstel.
 • Wil je structureel bijdragen aan de ambitie? We zoeken altijd partners, vrienden en anderen die ons netwerk versterken.

Lees meer op www.stichting2030.nl