Colofon

Over het onderzoek

In het laatste kwartaal van 2020 vroegen we Nederlanders naar hun toekomstperspectief. Welke verwachtingen en visies hebben zij over de toekomst van Nederland als de Coronacrisis voorbij is?

Het doel van dit onderzoek was om de verscheidenheid aan perspectieven in Nederland in kaart te brengen. Journalisten, ondernemers, studenten, kunstenaars, ambtenaren, gepensioneerden, statushouders, scholieren en vele anderen deden mee. De jongste deelnemer was 7 jaar oud, de oudste 91. Ze woonden overal in Nederland, met een zwaartepunt in Zuid-Holland. Netwerken variërend van SDG Nederland en De Transitiemotor tot NRC Future Affairs en De Veerstichting hielpen mee om zo veel mogelijk perspectieven te verzamelen.

Iets meer dan duizend deelnemers brachten een kleine vierendertigduizend perspectieven in. Na analyse bleven tien thema’s over, ieder met een groot aantal perspectieven. Dit was de basis voor de methode.

De komende tijd zullen we op deze website regelmatig inzichten uit de survey en de ingevulde toekomstprofielen delen. 

Tekening van mensen die de aarde beethousen

Colofon

Het gesprek over een toekomstperspectief voor Nederland en de ontwikkeling van het toekomstprofiel wordt gefaciliteerd door Stichting 2030 en maakt gebruik van de kennis en infrastructuur van VISSCH+STAM. We werken een groot aantal culturele en maatschappelijke organisaties in de verspreiding van de survey en tool, die mede mogelijk gemaakt wordt door de gemeente Leiden.

Met dank aan iedereen die meegedaan heeft aan het onderzoek van NL post-C en dit heeft helpen verspreiden.

Over Stichting 2030

Stichting 2030 brengt een nationale beweging op gang rondom de sdg’s. Enerzijds maken we deze bekend bij een groot publiek, anderzijds zetten we mensen aan tot acties om de doelstellingen te behalen.

We hebben twee ambities: (1) een eerlijkere, groenere en duurzamere wereld en (2) het vergroten van het vermogen van Nederland om duurzame oplossingen te vinden voor complexe problemen.

We werken volgens de waarden van de Verenigde Naties: wederzijds vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid; crossculturele samenwerking en inclusiviteit; creativiteit, wijsheid, moed en openheid.

www.stichting2030.nl