Geel vlak met in paarse tekst Het Toekomstprofiel

Breng jouw bijdrage en rol voor de toekomst in beeld

Nederland staat voor enkele grote uitdagingen. De economie is aan vernieuwing toe, ongelijkheid moet afnemen, het klimaat verandert. Deze complexe vraagstukken hebben geen simpele of eenduidige antwoorden en kunnen niet door eenlingen worden opgelost. Alleen samen kunnen we ze het hoofd bieden, want iedereen beschikt over kennis, vaardigheden en expertise die Nederland duurzamer, eerlijker en schoner kunnen maken.

Wij geloven dat deze diversiteit kansen biedt om de samenleving toekomstbestendig te maken. Want door samen te werken, versterken we elkaar. Je hoeft niet alles alleen te doen, zolang we samen maar alles doen.

We nodigen je uit om jouw bijdrage en rol voor de toekomst in kaart te brengen. Ook laten we je ontdekken met wie én op welke gebieden je kunt samenwerken. We noemen dit jouw toekomstprofiel, je kompas voor de toekomst. Jouw toekomstprofiel helpt je een richting te kiezen in een tijd van grote veranderingen en de mensen te vinden met wie je samen op kunt trekken.

Live show over het toekomstprofiel

Bekijk de lancering van het toekomstprofiel terug, waarin we met vier gasten drie thema’s bespreken die belangrijk zijn voor de toekomst van Nederland: gelijkheid, onderwijs en economie.

Gele slingerende pijl op een oranje achtergrond